Gast English
Tijdtabel / Stamreeks van :   Jacoba Christina ( Tiny ) van Rij      1950

  Afstamming Tijd tabel
                                       
1350   Hoekse- en Kabeljauwse twisten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1360  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1370  
 
 
  Reijerwaard overspoeld
 
 
 
 
 
 
1380  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1390  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1400  
 
 
 
  Drooglegging polder Oud-Reijerwaard
 
 
 
 
 
1410  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1420  
  St. Elizabethsvloed
 
 
 
 
 
 
 
 
1430  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1440  
  Drooglegging polder Nieuw-Reijerwaard
 
 
 
 
 
 
 
 
1450  
  Heindric van Rije  
  
  
  
  
  
  
  
  
1460   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1470   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1480    Jan Heindricsz van Rije  
   
   
   
   
   
   
   
   
    Poging staatsgreep Jonker Frans
1490     Einde Hoekse- Kabeljauwse twisten
  
  
  
  
  
  
  
  
    Lenert Jansz van Rij
1500      Karel V
    
   
   
   
   
   
   
   
   
1510    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1520    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1530     Heyndrick Lenertsz van Rij  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1540     
    
    
    
    
    
    
    
   
   
1550    
   
   
   
   
   
   
   
   
  
1560   
  
  
  
  
  
    Beeldenstorm
  
   80 jarige oorlog
  
1570    Pieter Heyndricksz van Rije  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1580    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1590   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1600   
  
   Oprichting VOC
  
  
  
  
  
  
  
1610   
  
  
  
  
   Hendrick Pietersz van Reij  
   
   
   
    Onthoofding van Oldenbarnevelt
1620    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1630   
  
  
  
  
  
  
   De Statenbijbel
  
  
1640   
  
  
  
  
   Bouwen Heindrx van Rije  
   
   
    Vrede van Münster (einde 80 jarige oorlog)
  
1650   
  
    Eerste Engelse Oorlog
   
   
  
  
  
  
  
1660   
  
  
 
 
   Tweede Engelse oorlog
  
  
 
 
1670  
 
   Derde Engelse oorlog
   Hollandse Oorlog
  
   Cornelis Bouwensz van Rije  
   
   
   
  
1680   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1690   
  
  
  
  
  
  
  
  
    Boudewijn Cornelisse van Reij
1700    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1710    
   
   
  
  
  
  
  
  
  
1720   
  
  
  
  
  
  
  
    Leendert Bouwens van Rij
   
1730    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
1740   
  
  
  
   Eise Eisinga
 
 
 
 
 
1750  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1760  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1770  
 
 
 
 
 
   Cornelis van Rij
  
  
  
1780     Vierde Engelse oorlog
  
  
  
  
 
 
 
 
 
1790  
 
 
 
 
   Bataafse republiek
  
  
  
   Opheffing VOC
1800   
   Leendert van Rij  
   
   
   
   
    Napoleontische tijd
   
   
   
1810    
   
   
   
   
  
 
 
 
 
1820  
 
 
 
 
 
   Cornelis van Rij      12-12-1826 (66)
  
  
  
1830     Belgische opstand
   
   
   
   
   
   
   
   
    De eerste spoorlijn
1840   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1850   
  
  
    Vincent van Gogh
   
   
   
   
   
   
1860    
    Johannes van Rij      29-5-1861 (42)  
    
    
    
    
    
    
    
    
1870      Frans-Pruisische Oorlog
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1880     
    
    
    
    
    
    
   
   
   
1890    
  
  
  
 
 
 
   Gijsbert ( Gijs ) van Rij      22-8-1897 (53)
  
  
1900   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
1910  
 
 
 
   Mobilisatie 1e wereld oorlog
  
  
  
  
 
1920  
 
 
 
   Gijsbert ( Gijs ) van Rij      26-1-1924 (77)
  
  
  
  
    De crisisjaren
1930    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1940     2e wereld oorlog
   
   
   
   
   
  
  
  
  
1950     Jacoba Christina ( Tiny ) van Rij      1950
  
  
    Watersnood ramp
  
  
  
  
  
  
1960   
    The Beatles
   
   
   
   
   
   
   
   
1970    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1980   
    Eerste PC van IBM
  
  
  
  
  
  
  
  
1990   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2000   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020  
 
2022