Gast English
Tijdtabel / Stamreeks van :   Georgius Gerhardus ( George ) Barnier      1925

  Afstamming Tijd tabel
                       
1925   Georgius Gerhardus ( George ) Barnier      1925
 
 
 
   De crisisjaren
1930   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1940    2e wereld oorlog
  
  
  
  
  
 
 
 
 
1950  
 
 
   Watersnood ramp
 
 
 
 
 
 
1960  
   The Beatles
  
  
  
  
  
  
  
  
1970   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1980  
   Eerste PC van IBM
 
 
 
 
 
 
 
 
1990  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020  
2021