Gast English
Tijdtabel / Stamreeks van :   Gerard K ( Gert ) van Rij      1950

  Afstamming Tijd tabel
                             
1745   Hendrik ( Henri ) Vanreij      1745
 
 
 
 
1750  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1760  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1770  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1780    Vierde Engelse oorlog
   Jozeph ( Jean Hubert ) van Reij      29-3-1781 (46)  
   
   
   
  
  
  
  
  
1790   
  
  
  
  
    Bataafse republiek
   
   
   
    Opheffing VOC
1800    
   
   
   
   
   
    Napoleontische tijd
   
   
   
1810    
   
   
   
   
   
  
  
  
  
1820     Hendrik van Rij      5-11-1820 (76)
   
   
   
   
   
   
   
   
  
1830     Belgische opstand
   
   
   
   
   
   
   
   
    De eerste spoorlijn
1840   
  
  
  
  
  
  
  
    Kornelis van Rij      21-12-1848 (82)
   
1850    
   
   
     Vincent van Gogh
    
    
    
    
    
    
1860     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
1870      Frans-Pruisische Oorlog
    
    
    
    
    
    
    
     Floris ( Floor ) van Rij      14-7-1878 (84)  
     
1880      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1890      
    
    
    
    
    
    
    
   
   
1900    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1910    
   
   
   
     Mobilisatie 1e wereld oorlog
    
    
    
     Hendrik ( Henk ) van Rij      10-8-1918 (81)  
    
1920     
    
    
    
    
    
    
    
    
      De crisisjaren
1930      
     
    
    
    
    
    
    
    
    
1940      2e wereld oorlog
    
    
    
    
    
   
   
   
   
1950      Gerard K ( Gert ) van Rij      1950
    
    
      Watersnood ramp
    
    
    
    
    
    
1960     
      The Beatles
     
     
    
    
    
    
    
    
1970     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1980    
     Eerste PC van IBM
   
   
   
   
   
   
   
   
1990    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2000    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2010   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2020   
2021